Kế hoạch thời gian năm học 2016 - 2017

Ngày đăng: 28-07-2016
|
Lượt xem:
Quyết định số 1072/QĐ-UBND ngày 08/7/2016 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc Ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2016 - 2017
Chi tiết QĐ tại đường link: /images/23409/150/388/348/409/5/1503883484095.pdf

admin


Tin Video Tin Video