Kế hoạch Tổ chức giao lưu “Tài năng tiếng Anh” cấp Tiểu học

Ngày đăng: 15-12-2016
|
Lượt xem:
 UBND HUYỆN TÂN YÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số:51/KH-GDĐT Tân Yên, ngày 15 tháng 12  năm 2016
 
 
KẾ HOẠCH
Tổ chức giao lưu “Tài năng tiếng Anh” cấp Tiểu học
năm học 2016-2017

 
   
Thực hiện Kế hoạch số 72/KH-UBND ngày 3/8/2016 của UBND huyện Tân Yên về việc đổi mới dạy và học tiếng Anh trên địa bàn huyện giai đoạn 2016-2020;
Thực hiện kế hoạch năm học  2016-2017 của Phòng GD&ĐT huyện Tân Yên,
 Phòng GD&ĐT Tân Yên triển khai kế hoạch tổ chức ngày hội Giao lưu “Tài năng tiếng Anh” cấp tiểu học năm học 2016-2017  như sau:
I. Mục đích, yêu cầu
1. Mục đích
Phát triển kỹ năng nghe và nói, tăng cường kỹ năng giao tiếp, thuyết trình; nâng cao tính tự tin mạnh dạn khi giao tiếp bằng tiếng Anh;
Tạo cơ hội để giáo viên và học sinh tiểu học trong toàn huyện nâng cao khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh.
Trao giải cho những tài năng tiếng Anh xuất sắc nhất.
2. Yêu cầu
Giáo viên và học sinh lựa chọn nhiều nội dung với các thể loại khác nhau tham gia giao lưu cấp cụm, huyện.
Thông qua buổi giao lưu, tạo được không khí sôi nổi, tạo động lực tích cực học tập tiếng Anh.
II. Nội dung
1. Đối tượng: Học sinh, giáo viên tại các trường tiểu học trong huyện.
2. Nội dung giao lưu
- Chào hỏi, giới thiệu;
- Thể hiện năng khiếu: Thí sinh tham gia giao lưu (giáo viên và học sinh) lựa chọn một trong các hình thức hùng biện về 01 chủ đề tự chọn, thuyết trình, kể chuyện, tiểu phẩm, hát, múa, đóng kịch bằng tiếng Anh, ... (thời gian không quá 07 phút/tiết mục);
- Trả lời câu hỏi của giám khảo xoay quanh nội dung trong phần thể hiện năng khiếu.
Lưu ý: Các Thí sinh có thể sử dụng trình chiếu tranh, ảnh, … trên powerpoint (không quá 10 slides, không có nội dung dưới dạng văn bản) để hỗ trợ cho phần thi thêm sinh động. Ban tổ chức sẽ chuẩn bị máy tính, máy chiếu cho những thí sinh có nhu cầu. Những thí sinh trình bày trên máy chiếu cần thực hiện việc copy file vào máy tính 30 phút trước mỗi buổi thi.
2. Hình thức tổ chức
2.1. Vòng giao lưu cấp cụm
- Mỗi trường lựa chọn không quá 2 tiết mục tham gia;
- Thời gian tổ chức: Các cụm tổ chức xong trước ngày 15/01/2017.
2.2. Vòng giao lưu cấp huyện
- Mỗi cụm lựa chọn 2 tiết mục đặc sắc nhất để tham gia vòng giao lưu cấp huyện (thể hiện năng khiếu chỉ lựa chọn mỗi thể loại một tiết mục tham gia).
- Thời gian: Dự kiến ngày 18/02/2017.
- Địa điểm: Nhà Văn hóa huyện Tân Yên.
Ban tổ chức trao quà cho các đội tham gia dự thi và giải thưởng cho các tiết mục xuất sắc nhất của mỗi thể loại dự thi.
III. Tổ chức thực hiện
1. Phòng Giáo dục và Đào tạo
- Xây dựng, triển khai kế hoạch tổ chức giao lưu “Tài năng tiếng Anh” cấp Tiểu học năm học 2016-2017.
- Chuẩn bị các điều kiện để tổ chức vòng giao lưu cấp huyện đạt hiệu quả cao nhất.
2. Các cụm
- Thống nhất thời gian, địa điểm, thành lập Ban giám khảo để tổ chức vòng giao lưu cấp cụm đạt kết quả tốt nhất (thông báo thời gian, địa điểm tổ chức giao lưu cấp cụm về Phòng GD&ĐT trước ngày tổ chức 2 ngày).
- Gửi danh sách các tiết mục tham dự vòng giao lưu cấp huyện theo mẫu đính kèm về  Phòng GD&ĐT trước ngày 20/01/2017.
- Mỗi cụm chuẩn bị một tiết mục tập thể để tham gia vào phần khai mạc.
- Trong ngày diễn ra vòng giao lưu cấp huyện: mỗi cụm cử 30 học sinh tham gia giao lưu và cổ vũ.
3. Các trường tiểu học
- Chỉ đạo giáo viên tiếng Anh thực hiện tốt các tiết dạy trên lớp: dạy đủ 4 kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết); lựa chọn và bồi dưỡng học sinh có năng khiếu.
- Phân công giáo viên chuẩn bị và tham gia ngày hội đạt kết quả cao nhất.

- Cử người đưa đón học sinh tham gia giao lưu đảm bảo an toàn cả về tính mạng và tài sản.
 
Nơi nhận:  KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
- Lưu: VT, GDTH.  
Bản điện tử:  
- Các trường Tiểu học (t/h). (Đã ký)
   
  Nguyễn Thị Minh Hường
   


Admin


Tin Video Tin Video