PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÂN YÊN TỔ CHỨC TẬP HUẤN HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH ÁP DỤNG CÁC MODUL ƯU TIÊN PHÁT TRIỂN CHUYÊN MÔN HỖ TRỢ CHO CBQL VÀ GVMN NĂM HỌC 2016 - 2017

Ngày đăng: 03-05-2017
|
Lượt xem:
  Thực hiện Công văn số 128/GDĐT ngày 17/4/2017 của Phòng GD&ĐT Tân Yên về việc tổ chức Tập huấn hướng dẫn thực hành áp dụng các Modul ưu tiên phát triển chuyên môn hỗ trợ cho CBQL và GVMN năm học 2016 - 2017; Ngày 21/4/2017, Phòng GD&ĐT Tân Yên đã tổ chức Hội nghị tập huấn trong thời gian 2 ngày.
  Về dự Hội nghị có Lãnh đạo, chuyên viên Phòng Mầm non Sở GD&ĐT Bắc Giang, đồng chí Ngô Quốc Hưng - Trưởng phòng GD&ĐT, đồng chí Đỗ Văn Chi - Phó trưởng Phòng GD&ĐT phụ trách cấp học mầm non và cùng toàn thể 116 đồng chí là CBQL, GV cốt cán của 29 trường MN trong huyện. Tại Hội nghị các CBQL, GV đã được giảng viên hướng dẫn, tìm hiểu về: Bộ tiêu chí áp dụng quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong trường mầm non; Hướng dẫn triển khai bộ tiêu chí trong trường MN. 
Để giúp cho các trường hiểu rõ hơn việc thực hiện áp dụng quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong các trường mầm non, Phòng đã tổ chức cho các học viên được tham quan thực tế môi trường và dự 04 hoạt động thực hành tại trường MN Ngọc Thiện số 2 vào ngày 27/4/2017.   
  Thông qua việc tham quan môi trường và dự các hoạt động thực hành, các học viên đã đối chiếu với bộ tiêu chí áp dụng quan điểm lấy trẻ làm trung tâm để đánh giá, rút kinh nghiệm những vấn đề cần chú ý trong việc tạo môi trường, xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.

  Hội nghị được nghe đồng chí Hoàng Thị Uyên - Phó trưởng phòng MN Sở GD&ĐT Bắc Giang nhận xét, đánh giá cao công tác tiếp thu, triển khai nội dung tập huấn của Phòng GD&ĐT Tân Yên. Đồng chí cho rằng hội nghị sinh hoạt chuyên môn lần này là minh chứng khẳng định những đổi mới, sáng tạo, kịp thời trong công tác chỉ đạo chuyên môn của bậc học mầm non huyện Tân Yên.  Đồng thời đồng chí đã đưa ra những yêu cầu xây dựng trường mầm non theo các tiêu chí trong việc áp dụng quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm tại Tân Yên trong thời gian tiếp theo.
  Hội nghị cũng được nghe đồng chí Đỗ Văn Chi - Phó Trưởng Phòng GD&ĐT phụ trách bậc học nhận xét, đánh giá hiệu quả Hội nghị tập huấn, đồng thời chỉ đạo toàn ngành triển khai ngay việc sử dụng bộ tiêu chí áp dụng quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, triển khai các hoạt động thực hành tại trường trên cơ sở đổi mới và hiệu quả.
Hội nghị tập huấn hướng dẫn thực hành áp dụng các Modul ưu tiên phát triển chuyên môn hỗ trợ cho CBQL và GVMN huyện Tân Yên năm học 2016 - 2017 đã thành công tốt đẹp.


   Được Phòng giáo dục và Đào tạo chọn làm điểm triển khai chuyên đề “Mô hình trường học lấy trẻ làm trung tâm”. Tập thể CBGV, NV trường Mầm non Ngọc Thiện số 2 đã phối hợp với phụ huynh học sinh tổ chức lao động, đầu tư kinh phí bổ sung khu vui chơi cát, nước, vườn cổ tích, khu vui chơi vận động, tạo cảnh quan môi trường sư phạm luôn Xanh - Sạch - Đẹp được nhiều đơn vị đến thăm quan học tập. Tạo được môi trường cho trẻ được trải nghiệm, được học tập, được vui chơi, giúp trẻ cảm nhận được “Mỗi ngày đến trường là một ngày vui”, tạo được niềm tin, sự yên tâm trong cha mẹ học sinh và nhân dân địa phương. Ngày 27/4/2017 vừa qua trường tổ chức dạy thực hành 04 hoạt động giáo dục lấy trẻ làm trung tâm như HĐKP: Khám phá sỏi,...Hoạt động tạo hình:  In, đồ, vẽ một số con vật,... Hoạt động lao động: Gấp áo,... Hoạt động âm nhạc: Với chủ đề “ Việt Nam quê hương em”. Qua buổi sinh hoạt chuyên đề nhà trường được Lãnh đạo, chuyên viên Phòng mầm non Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT và các đơn vị đến thăm quan đánh giá cao. 
 
     Một số hình ảnh tại Trường mầm non Ngọc Thiện số 2Admin: HTT


Tin Video Tin Video