PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỔ CHỨC TẬP HUẤN SINH HOẠT CHUYÊN MÔN CẤP TIỂU HỌC NĂM HỌC 2017 – 2018

Ngày đăng: 10-10-2017
|
Lượt xem:

  Thực hiện kế hoạch năm học 2017 - 2018, nhằm nâng cao chất lượng dạy học trong các nhà trường, ngày 10/10/2017, Phòng Giáo dục và Đào tạo Tân Yên tổ chức lớp tập huấn sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học định hướng phát triển năng lực học sinh cấp tiểu học.

  Về dự, chỉ đạo và trực tiếp hướng dẫn lớp tập huấn có đồng chí Hà Huy Giáp -  Trưởng phòng Giáo dục tiểu học, đồng chí Giáp Văn Tuấn - Chuyên viên phòng Giáo dục Tiểu học, Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Giang.

  Thành phần tham dự lớp tập huấn có Lãnh đạo chuyên viên phụ trách cấp tiểu học; mỗi trường tiểu học cử Hiệu trưởng, 01 Phó Hiệu trưởng, 01 tổ trưởng chuyên môn; các tổ trưởng chuyên môn của các trường đăng ký mô hình điểm về sinh hoạt chuyên môn; giáo viên cốt cán các bộ môn Âm Nhạc, Mĩ Thuật, Tiếng Anh, Tin học trong huyện.

 

  Tại Hội nghị tập huấn, các cán bộ giáo viên tham dự được tiếp thu những điểm mới về sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học định hướng phát triển năng lực học sinh; hiểu rõ hơn về mục đích và cách thức triển khai các mô hình điểm về đổi mới giáo dục tiểu học. Ngoài ra, các đơn vị còn được trao đổi kinh nghiệm thống kê phổ cập online. Kết thúc hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Minh Hường - Phó trưởng Phòng đã triển khai đến các nhà trường, đặc biệt là các trường điểm, các bộ môn tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học định hướng phát triển năng lực học sinh và nhấn mạnh việc triển khai các mô hình điểm đã đăng ký.

  Đây là hội nghị chuyên môn có tác dụng và ý nghĩa sâu sắc trong khi toàn ngành đang triển khai đổi mới giáo dục, nhất là hội nghị được tổ chức vào thời điểm đầu năm học sẽ giúp các nhà trường định hướng rõ hơn trong triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 - 2018.

                                           Nguyễn Thị Minh Hường - PTP GDĐT


Tin Video Tin Video