Giáo dục tiểu học Giáo dục tiểu học

Ngày đăng: 05/10/2017
Trung Thu hàng năm là dịp để trường Tiểu học Liên Sơn tổ chức các hoạt động nhằm tạo điều kiện cho các bạn học sinh được tham gia vui chơi trải nghiệm, đồng thời qua đó giúp học... Xem tiếp
Ngày đăng: 12/07/2017
Thực hiện Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 của Chính phủ về phổ cập giáo dục, xoá mù chữ; Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về điều kiện... Xem tiếp
Ngày đăng: 10/04/2017
Thực hiện Kế hoạch số 72/KH-UBND-GDDĐT ngày 13/8/2016 của UBND huyện Tân Yên về đổi mới dạy và học tiếng Anh trong các trường TH, THCS trên địa bàn huyện Tân Yên giai đoạn 2016 - 2020,... Xem tiếp
Ngày đăng: 06/03/2017
Thực hiện kế hoạch năm học 2016 - 2017, ngày 03/3/2017, Phòng GD&ĐT Tân Yên tổ chức thi giải toán bằng tiếng việt qua mạng internet cấp huyện năm học 2016 - 2017. Tham gia dự... Xem tiếp
Ngày đăng: 20/02/2017
Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 31/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang về việc đẩy mạnh dạy và học tiếng Anh trong các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 – 2020 ;... Xem tiếp

Tin Video Tin Video