Giới thiệu

Ngày đăng: 28-08-2017
|
Lượt xem:
Giới thiệu chung Tên đơn vị: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tân Yên.
I- Giới thiệu chung
- Tên đơn vị: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tân Yên.
- Điện thoại: 02403878440
- Email:phongdgdt_tanyenbacgiang.gov.vn
- Địa chỉ: Thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang.
- Lãnh đạo đơn vị:
+ Trưởng phòng: Hoàng Quốc Huy
Điện thoại :0914258283
+ Phó trưởng phòng:  Ngô Quốc Hưng
Điện thoại: 0912837778
+ Phó trưởng phòng: Nguyễn Thị Minh Hường
Điện thoại: 0983165089
+ Phó trưởng phòng: Đỗ Văn Chi
Điện thoại: 0983266127
II -  Quá trình phát triển và trưởng thành
Phòng Giáo dục và Đào tạo là cơ quan quản lý, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ giáo dục các cấp học: mầm non, tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn  huyện. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Phòng Giáodục & Đào tạo luôn được sự quan tâm, lãnh đạo của Đảng, chính quyền các cấp, của Sở GD&ĐT Bắc Giang cùng các ban ngành, đoàn thể địa phương. Đặc biệt trong nhiều năm qua, với tinh thần trách nhiệm cao của đội ngũ cán bộ quản lý, lòng nhiệt tình, tâm huyết của đội ngũ thầy cô giáo, ngành giáo dục huyện đã có những bước phát triển khá vững chắc cả về số lượng lẫn chất lượng.
Về cơ bản toàn, Ngành đã thực hiện được mục tiêu giáo dục và đào tạo của Đảng và Nhà nước. mạng lưới trường lớp phát triển cân đối, hài hòa, hợp lý, đáp ứng được nhu cầu học tập của con em nhân dân trên từng địa bàn các xã, thị trấn. Về cơ sở vật chất không ngừng được đầu tư nâng cấp xây dựng theo hướng chuẩn hóa, hiện đại.
Hiện nay, toàn ngành có 78 đơn vị trường học, trong đó có 29 trường mầm non, 26 trường tiểu học và 23 trường trung học cơ sở với hơn 2.455 cán bộ giáo viên – công nhân viên và hơn 32.000 học sinh ở các cấp học, ngành học.
Trong các năm qua, tỉ lệ huy động các cháu trong độ tuổi nhà trẻ luôn đạt từ 37% đến 40%;  mẫu giáo ra lớp đạt từ 90% đến 96.5%; tỉ lệ huy động trẻ 6 tuổi vào lớp 1, đạt 100%; học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình Tiểu học vào lớp 6 đạt  100%. học sinh tốt nghiệp THCS vào lớp 10 THPT (Bổ túc, THPT) đạt từ 70 đến 81%.
Về chất lượng giáo dục luôn được giữ vững, nâng cao, đảm bảo được thực chất. Tỉ lệ học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình Tiểu học hàng năm đạt từ 99,5% trở lên, tốt nghiệp Trung học cơ sở đạt từ 93,2% trở lên. Trong phong trào thi đua “Hai tốt”, Giao lưu học sinh Toán cấp tiểu học, thi chọn Học sinh giỏi các môn văn hóa lớp 9, thi “Giải toán trên máy tính cầm tay lớp 9”; “Giải toán trên mạng internet”, thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh… đơn vị  luôn đứng từ thứ 2 đến thứ 6/10 huyện huyện, thành phố, trong nhiều năm liền.
Tính từ năm học 2005-2006 đến nay, toàn ngành có  hơn 7000 em đạt học sinh giỏi cấp huyện; hơn 900 em đạt học sinh giỏi cấp tỉnh; 01 em đạt giải học sinh giỏi cấp khu vực; 1652 giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp huyện; 342 giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh; 01 giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp quốc gia...
Về công tác Phổ cập giáo dục đạt chuẩn đúng kế hoạch; đạt chuẩn quốc gia về Phổ cập giáo dục Tiểu học và chống mù chữ năm 1993; đạt chuẩn quốc gia về Phổ cập giáo dục Trung học cơ sở năm 2002. Từ đó đến nay, đơn vị luôn duy trì, giữ vững đạt chuẩn quốc gia về công tác Phổ cập giáo dục ở các cấp học, đang phấn đấu hoàn thành công tác Phổ cấp giáo dục bậc Trung học.
Về công tác Xã hội hóa giáo dục, trong nhiều năm qua, với sự đầu tư của các ngành, các cấp, sự đóng góp của nhân dân, các tổ chức xã hội trong và ngoài huyện cùng với sự quan tâm của nhà trường, hầu hết cơ sở vật chất các trường học được xây dựng  kiên cố hóa, cảnh quan môi trường sư phạm được tôn tạo xanh – sạch – đẹp. Đến nay, toàn ngành đã có 42 đơn vị được công nhận đạt chuẩn quốc gia, gồm 13 đơn vị mầm non, 20 đơn vị tiểu học và 9 đơn vị trung học cơ sở.
Từ những thành tích nêu trên, Ngành Giáo dục huyện đã được Chủ tịch nước trao tặng Huy chương Lao động hạng ba cho 02 đơn vị: THCS TT Cao Thượng, TH TT Cao Thượng, nhiều cá nhân, tập thể, đơn vị đã được đón nhận bằng khen, giấy khen của Sở, Bộ GD&ĐT, UBND Tỉnh, Thủ tướng Chính phủ , đặc biệt có 05 thầy, cô giáo đã được Bộ GD&ĐT phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú và 01 giáo viên đang đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú trong thời gian tới.
Thực hiện kế hoạch, chiến lược phát triển giáo dục của Huyện ủy, UBND, HĐND huyện, Sở GD&ĐT, Bộ Giáo dục từ nay đến năm 2015 và năm 2020, Ngành Giáo dục huyện Tân Yên tiếp tục phấn đấu hơn nữa nhằm tạo bước chuyển biến mạnh mẽ, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu giáo dục đề ra. Đặc biệt trong năm học 2009 – 2010, năm học Bộ Giáo dục và Đào tạo xác định với chủ đề “Năm học đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục”, năm học tiếp tục thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước về công tác giáo dục và đào tạo, toàn ngành ra sức quyết tâm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở các ngành học, cấp học đảm bảo thực chất, vững chắc; duy trì, giữ vững kết quả Phổ cập giáo dục Tiểu học đúng độ tuổi, Phổ cập giáo dục Trung học cơ sở, phấn đấu hoàn thành công tác Phổ cập giáo dục bậc Trung học. Song song với việc nâng cao chất lượng, công tác Đổi mới quản lý giáo dục cũng là một trong những mục tiêu hàng đầu của ngành trong thời gian qua và những năm sắp tới, nhằm xây dựng một lực lượng đội ngũ quản lý có đủ năng lực và phẩm chất để đảm đương sự nghiệp giáo dục trong tình hình mới.
Để thực hiện tốt các nhiệm vụ, mục tiêu đề ra, Ngành Giáo dục huyện đã đề ra một số nhiệm vụ và những giải pháp trọng tâm để triển khai thực hiện xuyên suốt trong quá trình quản lý, chỉ đạo đó là:
1. Tiếp tục huy động các nguồn lực để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, nhất là tham mưu các ngành, các cấp đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình t theo đề án kiên cố hóa trường lớp học và các công trình tu sửa, cải tạo đã phê duyệt năm. Tăng cường đầu tư trang thiết bị dạy học, nhất là các phương tiện, thiết bị công nghệ thông tin phục vụ đổi mới phương pháp dạy học; chú trọng đầu tư và đầu tư có hiệu quả cho các đơn vị đăng ký xây dựng đạt chuẩn Quốc gia ở các cấp học.
2.  Triển khai thực hiện hiệu quả việc Đổi mới phương pháp giáo dục, dạy học ở các cấp học, ngành học; tích cực đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong đổi mới phương pháp dạy học, phương pháp kiểm tra đánh giá chất lượng học sinh; chú trọng phụ đạo học sinh yếu kém, trung bình, bồi dưỡng học sinh giỏi; tăng cường công tác giáo dục vệ sinh môi trường, thể chất, giáo dục pháp luật, an toàn giao thông…; tổ chức tốt việc dạy tin học cho học sinh phổ thông nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, thực chất.
3. Đẩy mạnh ứng dụng Công nghệ thông tin trong quản lý giáo dục; tăng cường công tác thanh kiểm tra nhằm củng cố, chấn chỉnh kịp thời những biểu hiện vi phạm; triển khai thực hiện tốt công tác cải cách hành chính trong cơ quan và các đơn vị trường học.
4. Củng cố phát triển mạng lưới trường lớp đảm bảo hợp lý; khuyến khích phát triển nhóm trẻ gia đình ở các xã, thị trấn.
5.  Tiếp tục tạo điều kiện cho giáo viên, cán bộ quản lý tham gia tốt các lớp học nâng cao trình độ chính trị, quản lý giáo dục, chuyên môn nghiệp vụ, Anh văn, Tin học. Phấn đấu năm 2011 - 2012, 100% cán bộ giáo viên có chứng chỉ A Tin học, 100% giáo viên phổ thông, 80% giáo viên mầm non có kỹ năng thiết kế, soạn giảng giáo án điện tử.
Tham mưu UBND huyện thực hiện tốt Đề án qui hoạch bổ nhiệm, đề bạt, luân chuyển cán bộ quản lý, cán bộ giáo viên nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, chất lượng dạy học ở từng trường.
Thực hiện tốt chính sách đãi ngộ, tôn vinh đối với cán bộ công chức có nhiều đóng góp trong sự nghiệp giáo dục; quan tâm giúp đỡ về tinh thần, vật chất cho cán bộ, giáo viên có hoàn cảnh khó khăn để yên tâm công tác...
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong việc nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; tiếp tục chú trọng công tác xây dựng Đảng và phát triển đảng viên trong nhà trường.
Triển khai có hiệu quả phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.
Đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, gắn với cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”. Chú trọng phương châm “Làm theo” là chính, đặc biệt là làm theo “Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân”, “Xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch vững mạnh, Đảng ta là đạo đức, là văn minh”. Kiên quyết xử lý nghiêm các hiện tượng vi phạm về chuẩn mực đạo đức nhà giáo; khắc phục hiệu quả bệnh thành tích trong giáo dục; phòng chống các hiện tượng tiêu cực trong kiểm tra, thi cử v.v...
Với truyền thống đoàn kết nhất trí, tinh thần trách nhiệm cao của đội ngũ thầy cô giáo và cán bộ quản lý giáo dục cùng sự quan tâm chỉ đạo sâu sát, chặt chẽ của lãnh đạo các cấp, sự hỗ trợ mạnh mẽ của các ban ngành, đoàn thể địa phương trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo thế hệ trẻ. Ngành Giáo dục huyện sẽ đạt được những thành tựu to lớn, góp phần không nhỏ trong sự nghiệp Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa của huyện nhà
 

 


Tin Video Tin Video