Văn thư - lưu trữ Văn thư - lưu trữ

Ngày đăng: 28/07/2016
Quyết định số 1072/QĐ-UBND ngày 08/7/2016 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc Ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2016 - 2017 Xem tiếp
Ngày đăng: 25/07/2016
Quyết định số 1129/QĐUBND ngày 22/7/2016 về việc công bố thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo ở cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã Xem tiếp

Tin Video Tin Video